Grafisk design

Processen börjar alltid med formgivningen, dvs. den grafiska designen. En dialog förs med kunden och en grovskiss skapas.engelbert skiss Under arbetets gång får skissen allt mer tydliga former av hur den färdiga produkten kommer att se ut. När idén har gått via skiss till färdig genomtänkt design kan processen fortskrida till tänkta medier.Läs mer om Webbdesign
Läs mer om Trycksaker
Läs mer om Banners